Kandiseuralaisten edunvalvonnasta huolehtii hallituksen opinto- ja sosiaaliasiainvastaava. Hän sekä hallituksen puheenjohtaja osallistuvat tiedekunnan opiskelijoiden yhteisen elimen, Forum Medicumin, kokouksiin. Forum Medicumissa on jäseniä kaikista lääketieteellisen tiedekunnan ainejärjestöistä (TLKS, THLKS, Adaptus, IVA) sekä lääk. tdk. dekaani. FM kokouksissa tuodaan korkeammalla tasolla esille kunkin tahon opintoasioissa koettuja ongelmia sekä tarvittaessa mietitään niihin ratkaisua. Opinto- ja sosiaaliasiainvastaava kutsuu myös kokoon KOATin.

KOAT tarkoittaa Koulutus- ja OpintoAsioiden Toimikuntaa. KOAT pyrkii tuomaan esiin opetuksessa ilmenneitä ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja neuvottelemalla yliopiston opetushenkilökunnan kanssa. KOAT toimii siis laitoskohtaisissa ongelmissa. Jos kohtaat ongelman, joka on enemmänkin kiinni hammaslääketieteen laitoksesta (kurssien järjestäminen, lukujärjestykset, toimimaton palautejärjestelmä tms.) eikä lääketieteellisestä tiedekunnasta, voit tuoda sen KOATin käsiteltäväksi. Viedään asia yhdessä eteenpäin. KOAT kokoustaa muutamia kertoja vuodessa.