Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii hallituksen keulahahmona ja johtaa sen toimintaa. Hän kutsuu hallituksen koolle noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin, ja johtaa kokouksia. Puheenjohtaja tapaa yliopiston ja laitoksen johtoa, kuten laitoksen johtajaa tarvittaessa ja dekaania säännöllisesti Forum Medicumin kokouksissa. Puheenjohtaja huolehtii, että hallituksen jäsenet hoitavat omat tehtävänsä kunnolla ja ajallaan sekä tukee tehtävissä. Puheenjohtaja vastaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelun johtamisesta sekä yhdistyksen vuotta kuvaavan toimintakertomuksen tekemistä.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänkuvaan kuuluu hallituksen kokousten pitäminen ja edustaminen, mikäli puheenjohtaja ei pääse paikalle. Varapuheenjohtaja vastaa seuran yritysyhteistyöstä – hän laatii yritysten kanssa yhteistyösopimukset ja pitää huolen ehtojen toteutumisesta. Varapuheenjohtaja vastaa hallituksen omien tapahtumien  eli viranvaihtokaronkan ja kämppäapprojen järjestelyistä. Varapuheenjohtaja voi lisäksi olla mukana vaikuttamassa koulutuspoliittisiin asioihin, kuten osallistua Forum Medicumiin.

Talousvastaava

Kandiseuran talousvastaavan tehtäviin kuuluu taloushallinnollisia vastuita, kuten budjettiesityksen laatiminen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen teko sekä seuran rahaliikenteestä huolehtiminen laskuttamisen ja eri maksujen maksamisen muodossa. Tukihakemusten täyttäminen Hammaslääkäriliiton ja hammaslääkäriseura Apollonian tukia varten tehdään vuosittain yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Talousvastaavan tehtäviin ei vaadita aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, vaan hyvä motivaatio ja reipas asenne tarttua eteen sattuviin ongelmiin riittävät varmasti tehtävän selättämiseen!

Sihteeri

Sihteerin pesti on helppo ja mukava. Tästä on kiva lähteä mukaan hallitustoimintaan! Sihteeri hoitaa kokousten pöytäkirjan kirjoittamisen sekä kokousten tarjoilun eli kahvin keittämisen ja kokoustarjottavien hankkimisen. Sihteeri huolehtii myös että kandiseuralle tuleva posti päätyy oikeille henkilöille, eli hän käy postihuoneella viikottain ja hoitaa kirjeet eteenpäin. Sihteeri hoitaa tarvittaessa myös seuran juoksevia asioita. Sihteerin paikkaa suositellaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaavan tärkeimmät tehtävät ovat seuralaisten tiedottaminen erilaisista asioista, Tuubin toimittaminen ja osallistuminen THLKS:n hallituksen työskentelyyn. Tiedotus hoituu kätevästi lähettämällä kerran viikossa (noin)Tiistaitiedotus ja päivittämällä seuran nettisivuille uusimmat uutiset ja tapahtumat. Tuubi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja tiedotusvastaava toimii lehden päätoimittajana kooten jutut ja taittaen lehden. Tuubin toimittamisessa apuna ovat kaikkien vuosikurssien tiedotusvastaavat. Lisäksi tiedotusvastaava pitää yhteyttä TLKS:n vastuuhenkilöihin, tuo Boostereita Dentalialle ja ylläpitää kandiseuran sähköpostilistoja.

Vapaa-ajanvastaava

Vapaa-ajanvastaava pääsee järjestämään kaikkea kivaa kandiseuralaisten vapaa-ajalle. Vapaa-ajanvastaava järjestää kandiseuran perinteisiä tapahtumia ja oman kiinnostuksen mukaan muita aktiviteetteja. Perinteisiä tapahtumia ovat mm. Hampaan saunailta, Vappusimatus ja Colgate-ilta. Vapaa-ajanvastaava tukee myös 1. vsk järjestämiä Oralvård-bileitä. Apuna järjestelyissä on tapuri eli tapahtuma-apuri.  Tässä tehtävässä pääset mukaan mahtavaan hallitusporukkaan ja olet mukana siellä missä kaikki tapahtuu!

Opinto- ja sosiaaliasiainvastaava

Opinto- ja sosiaaliasiainvastaava on opiskelijoiden väylä puuttua koulutuksen epäkohtiin. Koulutus- ja sosiaaliasiainvastaavan tehtäviin kuuluu KOAT:n kokouksien järjestäminen vähintään kerran lukukaudessa ja palautteen läpikäyminen laitoksen ja Opetushammashoitolan henkilökunnan kanssa. Lisäksi koulutus- ja sosiaaliasiainvastaava järjestää Vuoden opettaja -äänestyksen ja jakaa kyseisen palkinnon Extractioehtoolla. Tehtäviin kuuluu myös vuosittaisesta jäsenkyselystä vastaaminen ja koonnin luonti. Koulutus- ja sosiaaliasianvastaa osallistuu myös TYY:n koulutuspoliittiseen toimintaan ja Forum Medicumin kokouksiin.

Isäntä

Isännän tärkein tehtävä on VJTK:n eli vuosijuhlatoimikunnan toiminnan johtaminen yhdessä emännän kanssa. Vuosijuhlatoimikunta järjestää Kevätsitsit, Extractioehtoon ja Pikkujoulusitsit. Isäntä ja emäntä värväävät tammi-helmikuussa vuosijuhlatoimikunnan. VJTK:n kokouksissa isäntä toimii puheenjohtajana. Isäntä tai emäntä edustaa kandiseuraa Tivolitoimikunnassa 2 kertaa vuodessa. Isännällä ja emännällä on ensisijainen edustusoikeus muiden ainejärjestöjen vuosijuhlissa. Isännän tehtävässä on paljon hyötyä hyvästä organisointikyvystä ja innokkuudesta järjestää juhlia.

Emäntä

Emäntä vastaa VJTK:n eli vuosijuhlatoimikunnan toiminnasta tasavertaisesti yhdessä hallituksen isännän kanssa. Emännän tärkein tehtävä on VJTK:n eli vuosijuhlatoimikunnan toiminnan johtaminen yhdessä isännän kanssa ja vuosijuhlien talouden hoitaminen. Vuosijuhlatoimikunta järjestää Kevätsitsit, Extractioehtoon ja Pikkujoulusitsit. Isäntä ja emäntä värväävät tammi-helmikuussa vuosijuhlatoimikunnan. Emäntä tai isäntä edustaa kandiseuraa Tivolitoimikunnassa 2 kertaa vuodessa. Emännällä ja isännällä on ensisijainen edustusoikeus muiden ainejärjestöjen vuosijuhlissa. Tehtävä vaatii organisointikykyä ja tarkkaavaisuutta sekä innostusta järjestää juhlia.

Palveluvastaava

Palveluvastaava huolehtii erilaisista palveluista, mitä hän joko itse haluaa kandiseuralaisille tarjota tai mitä muu hallitus tai jäsenet keksivät hänelle ehdottaa. Vakiopalveluihin kuuluu seuratuotteiden myynti, joita ovat esimerkiksi colleget/hupparit, kangaskassit, seuranauhat ja haalarimerkit. Palveluvastaava huolehtii myös seuran avustaman yhteisbussikuljetuksen järjestämisestä syksyisin Hammaslääkäripäiville sekä kandiseuran jouluterveisen toimittamisesta henkilökunnalle.

Ympäristö- ja tilavastaava

Ympäristö- ja tilavastaava huolehtii kandiseuran toiminnan keskuksesta eli kandihuoneesta. Hän kehittää kandihuonetta sekä täydentää kahvi- ja maitovarastoja. Lisäksi ympäristö- ja tilavastaava pitää huolta siitä, että seuralaiset noudattavat kandihuoneen järjestyssääntöjä.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöillä on oma vastuualueensa seuran toiminnassa, mutta heillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa eivätkä he pääsääntöisesti osallistu kokouksiin.

Laulumestari

Jos rakastat sitsilauluja ja pidät äänessä olemisesta, niin laulumestarin toimihenkilöys on kuin luotu sinua varten! Laulumestari vastaa kandiseuran sitsien (kevät ja pikkujoulu) ohjelmasta ja laulattamisesta. Lisäksi laulumestari voi laulattaa SHOL-sitseillä, jos ne sattuvat omalla kaudella tulemaan Turkuun. Vuosijuhlissakin laulumestari vastaa illan lauluista. Äänen ei tarvitse olla priima, vaan kunhan pidät aidosti laulamisesta ja osaat useimmat sitsilaulut, niin pärjäät enemmän kuin hyvin.

Tapuri eli tapahtuma-apuri

Tapuri toimii vapaa-ajanvastaavan apukätenä tapahtumien järjestämisessä eli hommia pääsee tekemään yhdessä! Tapuri vastaa vapun viestinnästä, jotta kaikki kiinnostavat vapputapahtumat päätyvät kandiseuralaisten kalentereihin.

SHOL-yhdyshenkilö

SHOL-yhdyshenkilö on yhteydessä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liittoon ja vastaa tiedonkulusta SHOL:n ja THLKS:n välillä. Tehtävään on hyvä valita sellainen henkilö, joka on mukana SHOL:n toiminnassa. SHOL:in hallitus valitaan Hammaslääkäripäivien yhteydessä kevätliittokokouksessa 12.11.

LEOS (Local Exchange Officer + OS-toimihenkilö)

LEOS vastaa kandiseuran Odontologiska Spelen -kulttuurista ja sen kehittämisestä. OS järjestetään vuonna 2023 Oslossa. LEOS huolehtii, että kandiseura on tietoinen tapahtumasta ja sen käytännöistä, kuten Molar bear -asusta. LEOS:lla on käyttöoikeus kandiseuran OS-tilille ja voi käyttää rahaa hallitukselle esittelemänsä suunnitelman mukaisesti. Kokemus Odontologiska Spelen -tapahtumasta on eduksi tehtävässä toimimisessa.

LEOS toimii yhdessä SHOL:n ulkoasiainvastaavan (NEO) ja muiden hampaan kaupunkien LEO:jen (Local Exchange Officer) kanssa. LEOS:n tehtäviin kuuluu Suomeen tulevien vaihto-opiskelijoiden tuutorointi, asumisen, muiden käytännön asioiden ja sosiaalisten aktiviteettien järjestäminen. Ensisijaisesti LEOS:n tehtävä on organisoida kansainvälisten järjestöjen lyhytvaihtoja. LEOS infoaa ja mainostaa erilaisia opiskelijavaihtoja ja kv-tapahtumia THLKS:n opiskelijoille sekä toimii linkkinä opiskelijoiden ja NEO:n välillä.