Opinto-ohjaus

Opintoneuvoja

Lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii yksi lääketieteen opintoneuvoja (tällä hetkellä Henna Toivonen, opo-hammas (a) utu.fi). Hän on opiskelijoiden käytettävissä kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoneuvojat antavat henkilökohtaista opintoneuvontaa sekä vastaanottoaikoina, että ajanvarauksella. He järjestävät tarvittaessa ohjaustilaisuuksia, tiedottavat opintoasioista sekä osallistuvat opiskelijavalinta-asioista tiedottamiseen ja tiedekunnan opintohallintoon.  Opintoneuvojat koordinoivat opiskelija-tuutoritoimintaa. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintoneuvojaan aina, jos hänellä on tarvetta suorittaa opintoja Hll –opetussuunnitelmaan kirjatuista suoritusjärjestyksestä poikkeavalla tavalla.  Tällöin opintoneuvoja laatii yhteistyössä opiskelijan kanssa opintojen etenemissuunnitelman, jonka varadekaani hyväksyy.

Etenemissuunnitelma laaditaan seuraavissa tapauksissa:

  • Opiskelija aikoo suorittaa tietyn keskeisen opintokokonaisuuden, opintojakson tai kokonaisen lukukauden opetussuunnitelmasta poikkeavassa opintovaiheessa tai useita eri keskeisten opintojen osia tavallisesta poikkeavassa järjestyksessä
  • Opiskelija saapuu siirto-opiskelijana turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan
  • Opiskelija vaihtaa koulutusohjelmaa pääsykokeen kautta
  • Opiskelijan opintojen alusta on kulunut 10 vuotta tai enemmän
  • Opiskelija pyrkii korvaamaan merkittävän osan opinnoistaan aiemmilla suorituksilla

Opintoneuvojan tavoittaa parhaiten sähköpostilla. Lääketieteellisen tiedekunnan osoite on opo-laak[at]utu.fi ja hammaslääketieteen opo-hammas[at]utu.fi. Opintoneuvojan toimisto sijaitsee Medisiina C7:ssa .Toimistolta opinto-ohjaajan tavoittaa vastaanottoaikoina, ma-pe klo 8-16.  Opintoihin liittyvissä hallinnollisissa asioissa saa neuvontaa ja lisätietoja Hammaslääketieteen laitoksella opintosihteeri Annukka Walleniukselta (annukka.wallenius[at]utu.fi)

Tietyn opintokokonaisuuden käytännön järjestelyistä kannattaa ensisijaisesti tiedustella opiskelijan oman vuosikurssin isännältä, joka tekee yhteistyötä opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöiden ja opetushoitajien kanssa ja toissijaisesti suoraan kyseisestä oppiaineesta.

Mentorit ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojen alkuvaiheessa (ensimmäisen lukukauden ajan) uusien opiskelijoiden opiskelupaikkaan perehdyttäjinä toimivat tehtävään koulutetut opiskelijatuutorit. Opiskeluun ja hammaslääkäriksi kasvamiseen perehdyttää opetushenkilökuntaan kuuluva mentori (ent. opettajatuutori).

Hops on henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hops:n avulla opiskelija seuraa omia opintosuorituksiaan ja tekee vuosittain suunnitelman tulevista  opinnoista. Hops:iin kuuluvan itsearviointikaavakkeen avulla hän seuraa omaa ammatillista kasvuaan. Hops:n merkinnät ja suunnitelmat käydään vuosittain läpi ja opiskelija saa palautetta etenemisestään. Opiskelijaa rohkaistaan kokoamaan portfoliota suorituksistaan ja opintojensa etenemisestä.