Hammaslääkärin ammatti on käsityö, ainoa käsityö jota opetetaan yliopistossa.

Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma kestää 5 vuotta ja on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Vuonna 2011 aloittaneella ja sitä myöhemmillä kursseilla opiskelu kestää 5,5 vuotta ja on laajuudeltaan 330 opintopistettä.

Oikeuden toimia itsenäisesti vastavalmistunut hammaslääketieteen lisensiaatti saa, kun hän on työskennellyt 9 kk terveyskeskuksessa laillistetun hammaslääkärin ohjauksessa. Opiskelun alkuvaiheessa hammaslääketieteen ja lääketieteen opinnot ovat suurelta osin yhteisiä. Opiskelussa painottuvat kuitenkin hammaslääketieteelliset näkökohdat jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Pään ja kaulan syventävä anatomia ja hampaiden muoto ja toiminta tulevat tutuksi jo ensimmäisenä lukukautena. Preklinikassa opitaan ihmiselimistön rakenne ja toiminta eli anatomia ja fysiologia. Lisäksi toisena opiskeluvuonna tutustutaan sairaisiin kudoksiin, sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn.

Kliiniset kurssit alkavat kolmantena vuotena, jolloin päästään ensimmäisen kerran työskentelemään potilaiden kanssa. Kliinisten opintojen alussa opetellaan toimimaan potilaiden kanssa ja soveltamaan opittua tietoa käytännössä. Ensimmäisenä klinikkasyksynä toimenpiteet ovat melko helppoja mutta taitojen ja kurssien kertyessä tehdään viimeisenä vuonna jo kaikkea vaativasta parodontologisesta hoidosta ja paikkauksista protetiikkaan ja kirurgiaan.